Main menu

Background

ဆန်စပါးသိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျရှိစေရေး MyRo တွင် မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေး

Mon, 02/05/2024 - 12:23 -- journal_editor

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်တွင်  ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာဆန်စပါးညီလာခံ ၂၀၂၂ တွင် မြန်မာ့ဆန်စပါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သင့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်   ဖော်ထုတ် သုံးသပ်ချက် (၄၃)ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ကာလတို၊ ကာလလတ်၊ ကာလရှည် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ချက်များအနက် သိုလှောင်ရုံ မှတ်ပုံ တင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ရုံကုန်အပ်လက်မှတ်ကို အခြေပြုသည့်ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုစနစ်  အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အစီ အစဉ်ပါရှိသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်များကို   စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက်မြန်မာဆန်စပါးအွန်လိုင်း(ပြညောမေ ျွငခန ဥညူငညန- ပျြွဥ)ကို   အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံ (ဏဏဏ သြိနူ) ဖြင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၂၃ ခုနှစ်   နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှ  စတင်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆန်စပါးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ခေတ်မီ  ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် အသွင်ကူးပြောင်း၍ စနစ် တကျ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ တောင်သူလယ်သမားများ၊ ကုန် သည်၊ စက်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဝယ်သူ/ရောင်း သူများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ သုတေသီများ၊ စားသုံးသူများအပါ အဝင် ဆန်စပါးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်   ှအေုန့သိူနမ များ အတွက် ပျြွဥ တစ်နေရာတည်းတွင် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ မှတ်ပုံတင်သည့်လုပ်ငန်းများကို  အချိန်တိုအတွင်း လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊  နိုင်ငံတော်၏ ဆန် စပါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များကို ခေတ်မီ ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အကောင်အထည်ဖော်  ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်နှင့် ထိန်းကျောင်းနိုင်ရန်တို့အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည်။
ပျြွဥ ျွှနဘျငအန တွင် ဆန်စပါးသိုလှောင်ရုံမှတ်ပုံတင်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားဖြစ်ရောင်းဝယ်ရန် အလို့ငှာ လုပ်ငန်းတည်နေရာတစ်နေရာတည်းမှ ဆန်အိတ်ပေါင်း ၁၀ဝ၀ နှင့် ညီမျှသည့် ဆန်တန်ချိန်  ၅၀(သို့မဟုတ်)စပါးတင်းပေါင်း  ၅၀ဝ၀ နှင့် အထက် သိုလှောင်နိုင်သည့် သိုလှောင်ရုံများကို  မှတ်ပုံတင်ရသည့် စနစ်ကို ကနဦးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ပြညောမေ ျွငခန ဥညူငညန (ပျြွဥ) တွင် လက်ရှိ  ပြည်တွင်းဆန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်စေရေးနှင့် ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့မှု စနစ်တကျ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ကို ဆန်စပါးကဏ္ဍတွင် ပုံမှန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများအား ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးနှင့် ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊   ဈေးကစား လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သမားရိုးကျ ရောင်းဝယ်ခြင်းမဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းများကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ဈေး ဝယ်အရောင်းစင်တာ (ှကစနမ ြမေုနအ)များနှင့်  လက်လီ၊ လက်ကား ဆန်ဆိုင်များတွင် ခင်းကျင်းရောင်းချမှုများအတွက် သိုလှောင်မှုများ ကို စနစ်တကျရှိစေရန်အတွက် မြန်မာဆန်စပါး အွန်လိုင်း(ပျြွဥ) စနစ်တွင် မှတ်ပုံတင်ရန် ၂၀၂၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင်   အသိပေး ကြေညာထားပြီးဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍ သိုလှောင်ရုံလက်မှတ်၊ ဘဏ်ချေးငွေ ရယူသည့် စနစ်၊ လက်ရှိပြည်ပကို  ဆန်တင်ပို့နေသည့်ကုမ္ပဏီစာရင်းများ၊ ခေတ်မီ  ဆန်စက်စာရင်းများ၊ ဆန်လက်လီလက်ကား  အရောင်း ဆိုင်များ စိစစ်မှတ်ပုံတင် စာရင်းပြုစုထားသည့်စာရင်း၊  ဆန်စပါး လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သည့် မျိုး၊ မြေသြဇာ၊ စပါး၊ ဆန်၊ လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက် များ ဖော်ပြထားသည့်အစီအစဉ်၊ မြန်မာ့ဆန်စပါးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော သိကောင်းစရာများ၊ ဗဟုသုတများ၊   သတင်းအချက် အလက်များကို လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်မည့်အစီအစဉ်၊  ဆန်စပါးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအားလုံး၊ ဆန်စက်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆန်လက်လီလက်ကား အရောင်းဆိုင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မျိုးစေ့မျိုးသန့်များ ရောင်းဝယ် ခြင်း၊ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ   ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ဆန်စပါး လုပ်ငန်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်  ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ဥညူငညန ဏူအေ်သမာ ဖြစ်ရန်  ရည်မှန်းဆောင်ရွက် ထားရှိသည်။  
ပျြွဥ တွင် သိုလှောင်ရုံများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက် ခြင်းအားဖြင့်  ဆန်စပါးသိုလှောင်နိုင်မှု၊ သိုလှောင်ထားမှုစာရင်းများ၊ သိုလှောင်ရုံများတွင် ဆန်စပါးအမျိုးအစားလိုက် သိုလှောင်ထားမှုများ အား ပိုမိုတိကျမှန်ကန်စွာသိရှိနိုင်ပြီး ပြည်တွင်းဆန်ဈေးနှုန်း တည် ငြိမ်ရေးကိုလည်း အထောက်အကူပြုခြင်း၊ ပြည်တွင်းဆန်ဖူလုံမှုအပေါ် ချိန်ဆပြီး    ပြည်ပပို့ကုန် တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်သည်။
ဆန်စပါးသိုလှောင်ရုံများသည် ဆန်စပါးလုပ်ငန်းတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိပြီး စနစ်တကျရှိစေရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေးတို့အတွက် နိုင်ငံတိုင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို  ဥပဒေ၊ စည်း မျဉ်း၊စည်းကမ်းများ ထုတ်ပြန်၍  ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အစိုးရ ပိုင်းသည် ထိန်းကျောင်းရေးကို  ဦးတည်ပြီး   ပုဂ္ဂလိကအပိုင်းသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်ကြသည်။   အိမ်နီးချင်းဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၅ ဃငလငူ ညေိ ဃသာနမခငေူ ဃသိန န နှင့်  ူတေ သည ျွှမေန့သကျနယ ှငူသ ညေိ ဃသိူ ှအသမေါန (၂၀၁၅)ကို ထုတ်ပြန်၍ ျွှမေန-့သကျနယ ှငူသ ညေိ ဃသိူ ှအသမေါန စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မှတ်ပုံတင် ၍ လိုင်စင်ရယူခြင်းကို   ဆောင်ရွက်ကြသည်။   အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ျွှမေန့သကျန (ီနလနူသစာနညအ ညေိ ျွနါကူအေငသည) ဗခအ ကို ၂၀ဝ၇ တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းဥပဒေ အရ ျွှမေန့သကျန ီနလနူသစာနညအ ညေိ ျွနါကူအေငသည ဗကအ့သမငအပ (ျွှျွီဗ) ကို ၂၀၂၀ တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သိုလှောင်ရုံမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်သည်။ တတတ.တိမေ.ါသလ.ငည သည် သိုလှောင်ရုံများမှတ်ပုံ တင်ခြင်းအတွက် အီလက်ထရွန်နစ် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ျွှမေန့သကျန ျွနခနငစအ င်္ငညညေခငညါ ှပျအနာ စနစ် တစ်ခုဖော် ဆောင်သွားရေးအတွက် ျွှမေန့သကျန များ မှတ်ပုံတင်၍ အသိအမှတ် ပြု လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းမှာ ပထမအခြေခံစနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ် သည်။
မြန်မာဆန်စပါးအွန်လိုင်း (ပျြွဥ)တွင် ဆန်စပါး သိုလှောင် ရုံများအား မှတ်ပုံတင်မည်ဆိုပါက    တတတ.ာပမသ.ခသာ.ာ သို့ ဝင်ရောက်ပြီး နြာဘနမ ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကာ အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန် ဆိုသည်ကို ရွေးချယ်၍ အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်သွားရမည်။ မဖြစ် မနေထည့်သွင်းရမည့် ီအေေ အချက်အလက်များအား   ခရေပွင့်ပြ ထားသည်။
 သိုလှောင်ရုံမှတ်ပုံတင်ရာတွင်   လိုအပ်သည့်အချက်များမှာ သိုလှောင်ရုံပိုင်ရှင်၏  မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း၊ ကုမ္ပဏီလိုင် စင်အမှတ်၊ ဏျေစသမအ ဓာတ်ပုံ၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ် လိပ်စာ၊ သိုလှောင်ရုံတာဝန်ခံ (သို့မဟုတ်) သိုလှောင်ရုံမှူး၏ မှတ်ပုံ တင်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလိပ်စာ၊ သိုလှောင်ရုံလိပ်စာ၊ သိုလှောင်ရုံ တည်နေရာ (ါသသါူန.ခသာ/ာဈေ မှ ရှာပြီး ရရှိသည့် ဂဏန်းအား လတ္တီကျု  လောင်ဂျီကျုနေရာတွင် ထည့်ပေးရမည်)၊   သိုလှောင်ရုံ တည်နေရာ မှန်ကန်ကြောင်းအား သက်ဆိုင်ရာ   ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ထောက်ခံချက်(သို့မဟုတ်)စက်မှုဇုန်တွင် တည်ရှိ သော သိုလှောင်ရုံဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန်တာဝန်ရှိသူ၏ ထောက်ခံချက် (သို့မဟုတ်) သိုလှောင်ရုံအတိုင်းအတာနှင့်  အမျိုးအစားမှန်ကန် ကြောင်းကို လိုင်စင်ရ  အင်ဂျင်နီယာ (သို့မဟုတ်) မြို့နယ်စားသုံးသူ ရေးရာဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက် (သို့မဟုတ်)  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဒေသအတွင်းရှိ     မြန်မာနိုင်ငံဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ၏ ထောက်ခံချက်နှင့် ဆန်စပါး သိုလှောင်ရုံတည်နေရာနှင့် သိုလှောင်ရုံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုစာတို့ လိုအပ်သည်။
မြန်မာဆန်စပါးအွန်လိုင်း(ပျြွဥ)သည်    တောင်သူလယ် သမားများ၊ ကုန်သည်များ၊ ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြည်ပတင်ပို့သူ များ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ သုတေသနပညာရှင်များ၊  စားသုံးသူ များအပါအဝင် ဆန်စပါးလုပ်ငန်းနှင့်  ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ အတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် သတင်းအချက်အလက်များ၊ဝန်ဆောင် မှုများ မှတ်ပုံတင်သည့်လုပ်ငန်းများကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာဖြင့် အချိန် တိုအတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျေးလက် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တောင်သူလယ်သမားများ အကျိုးစီးပွား တိုးပွားလာစေရေးနှင့် သို‌လှောင်ရုံလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း  စနစ် တကျရှိစေသည်။
ပျြွဥ တွင်နိုင်ငံတွင်းရှိ   ဆန်စပါးနှင့် ကောက်ပဲသီးနှံ သို လှောင်ရုံများကို မှတ်ပုံတင်ထားရှိခြင်းဖြင့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ခေတ်မီ သိုလှောင်ရုံများ ဖြစ် ပေါ်စေရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား သင့်တင့်မျှတ သော ကာလလတ်နှင့် ကာလရှည် ချေးငွေချေးယူခြင်း အခွင့်အလမ်း ရယူလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။  ပြညောမေ ျွငခန ဥညူငညန (ပျြွဥ)တွင် သိုလှောင်ရုံမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်ကို  ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ထိ   တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ ဆန်စပါးသိုလှောင်ရုံ များအား ကုမ္ပဏီ/ လူပုဂ္ဂိုလ်အလိုက် မှတ်ပုံတင်ကြရာ  စုစုပေါင်း သိုလှောင်ရုံ(၂၅၀)လုံးအား    မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ် သည်။    
ဆန်စပါးညီလာခံမှ ဖော်ထုတ်ချက်များကို အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်း၍  စနစ်တကျ စီမံချက်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားခြင်းဖြင့် မြန်မာဆန်စပါးကဏ္ဍတစ်ရပ်လုံးမှာ အချိန် တို အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာမလွဲဖြစ်သည်။ တောင်သူများ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု၊ ဆန်စက်ပိုင်များ၏ ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်မှု၊ ဆန် ကုန်သည်များ၏ တင်ပို့ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ  ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အထူးသဖြင့် ဆန် စပါး ဖူလုံရေးနှင့် ပိုလျှံသည့်ဆန်စပါးများကို    ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်သောကြောင့် ပျြွဥသည် တောင်သူလယ်သမား များသာမက လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးအတွက် အသုံး ဝင်သည့် ျွှနဘျငအန ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် သိုလှောင်ရုံ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန်စေရေး၊ စရိတ်စကသက်သာစေရေးတို့အတွက်  ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားသည့် ပျြွဥ ပလက်ဖောင်း  အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မှတ်ပုံတင် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရယူခြင်းဖြင့်   ပူးပေါင်းပါဝင် ကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

 

လှပို၊ ယဉ်ဝင့်ဝါ (CTQM)