Main menu

Background

စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းများ

Fri, 03/19/2010 - 09:15 -- Anonymous (not verified)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပင်လယ်ရေကြောင်း သွင်း ကုန်၊ ပို့ကုန်ပမာဏမှာ လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ယခုလက်ရှိကိုင်တွယ်ရသည့်ပမာဏထက် အနည်း ဆုံး နှစ်ဆခန့်တိုးမြင့်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားရာ ကုန်တန်ချိန်အနည်းဆုံး သန်း ၂၀ခန့် ကိုင်တွယ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပင်လယ်ရေကြောင်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အရွယ်ပမာဏကြီးမား သော ကုန်သင်္ဘောကြီးများကို အသုံးပြု၍ ကုန် ပစ္စည်းများများသယ်ပို့ခြင်းအားဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပို့ ဆောင်ခစရိတ်များစွာ လျော့နည်းသက်သာမှု (Economy of scale) ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိပ်ကမ်းများတွင် ကိုင်တွယ်ရမည့် ကုန်စည်ပမာဏများစွာ မြင့်တက် လာချိန်တွင် အနည်းဆုံး ကုန်တန်ချိန် ၅၀၀၀၀ အထက်တင် ဆောင်နိုင်သော ကုန်သင်္ဘောကြီး များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ရာ ၎င်းင်းသင်္ဘောကြီး များဆိုက်ကပ်နိုင်မည့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းများ တည် ဆောက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါ သည်။ ရေနက်ဆိပ် ကမ်းကြီးများရှိခြင်းဖြင့် မိမိနိုင်ငံအတွက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်သာမက အခြားနိုင်ငံများအတွက် တစ် ဆင့် လွှဲပြောင်းကုန်စည်များကိုပါ ကိုင်တွယ်ရမည့် အလားအလာများရှိသဖြင့် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေနက် ဆိပ်ကမ်းများ တည်ဆောက်ရေးအတွက် စူးစမ်း လေ့လာမှုများကို ပြန်လည်စိစစ်သုံးသပ် ကြည့်မည် ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပင်လယ်ကြောင်း သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန်များကိုသာ ကိုင်တွယ်ရန်ရည် ရွယ်၍ ဆိပ်ကမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်များကို စီမံဆောင် ရွက်မည်ဆိုပါလျှင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းများတည် ဆောက်ရန် စီမံကိန်းများကို နှစ်အတန်ကြာကာလ အထိ စောင့်ဆိုင်း၍ အချိန်ယူအကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ယူဆနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ သိ့ုရာတွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းများတွင် အခြား နိုင်ငံများအတွက် တစ်ဆင့်လွှဲပြောင်း ကုန်စည် (Trans Shipment Cargo) နှင့် နယ်စပ်ကိုဖြတ် ကျော်၍ အ ခြားနိုင်ငံများသို့ ပေးပို့ရမည့်ကုန်စည် (Transit Cargo) တို့ကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်၍ ဆိပ်ကမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုကို စီမံမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းများ တည်ဆောက် အကောင် အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းမှာ အချိန်ကာ လမစောင့်ဆိုင်းဘဲ အခြေအနေပေးသည့်အပေါ် မူတည်၍ မဆိုင်းမတွ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်တင်ပို့ရမည့် ကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက် ၍လည်းကောင်း၊ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းများအနီး တည် ဆောက်ရန်ရှိသည့် စက်မှုနယ်မြေ (Industrial Zone) နှင့် လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့် နယ်မြေ (Free Trade Zone) တို့အတွက် ကုန်ပစ္စည်း တင် သွင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်း တို့နှင့်ပတ်သက် ၍ လည်းကောင်း၊ အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဆက်စပ်နေသော အခြားဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအပိုင်းတွင်လည်း ယနေ့ခေတ်ကာလ နှင့် လျော်ညီစွာ ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ် မည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိနိုင်ငံအတွက်ရော၊ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံသူ အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သော အခြေအနေ (win-win Situation) ကို ဖန်တီးခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါက အာရှ ဒေသအတွင်း အချက်အချာကျသည့်နိုင်ငံဖြစ်၍ လိုအပ်သည်များနှင့်အညပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်း တွင် ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးဖြင့် သယ်ယူပို့ ဆောင်လျက်ရှိရာ၌ ဆိပ်ကမ်းများသည် မရှိမဖြစ် အရေးပါသကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအသီးသီး၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်လည်း အချက်အချာ ကျသည့် ကွင်းဆက်တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ကာ နိုင်ငံတိုင်းတွင် ဆိပ်ကမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ် ငန်းများကို အထူးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝသော ဆိပ်ကမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိရောက်စွာ အကျိုးပြုနိုင်ပါ သည်။ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများမှာ သီးခြားရပ်တည် မနေဘဲ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသော ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာနှင့် ကုန်ကိုင်တွယ် မှုသဘောသဘာဝကိုလိုက်၍ ချိတ်ဆက်မိအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေမှသာ ကုန်ကိုင်တွယ်မှု စွမ်း ဆောင်ရည်ပြည့်ဝပြီး စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေ ကိုက်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ် ဆောင်ပေးနိုင်သည့် ဆိပ်ကမ်းများအဖြစ် ရပ်တည် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက်ကို ဦးတည်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိပ်ကမ်းများကို ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အတွက် လိုအပ်ချက်များအနက် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းများ ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်၀ သည့် ဆိပ်ကမ်းအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း များ ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ခေတ်မီသတင်း အချက်အလက် နည်းပညာများကို သုံးစွဲခြင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်စေရန်အတွက် လွတ်လပ်စွာနှင့် မျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ကြီးကြပ် အားပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဗိုလ်ဇော်