Main menu

Background

ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ အမျိုးသား စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့များ

Fri, 07/18/2014 - 08:30 -- ydnar

 
 
အကြီးဆုံးအမျိုးသား စံချိန်စံညွှန်း အဖွဲ့ (၆)ခုတွင် ပြုခဲ့ သည့် သုတေသနမှ ဖော်ပြသည်မှာ စုံစမ်းမှုအားလုံး၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် စံချိန်စံညွှန်းဝယ်ယူရေးနှင့် ဆက်စပ်သော သို့မဟုတ်အကျိုးဆက်ဖြစ်သောကိစ္စများဖြစ်သည်။ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း တွင်ပါဝင်သည်မှာ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက် များပေးခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ကျန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အကြံပြုချက် နှင့် နက်နဲသော သုတေသနများလိုအပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကဝန်ထမ်းစရိတ်များကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် အမျိုးသား စံချိန် စံညွှန်းအဖွဲ့တစ်ခုသည် သတင်းအချက်အလက် များနိုင်သမျှ များစွာ တင်နိုင်ရန်အဖွဲ့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေ ရန် အကြံပြုပါသည်။ စကားရပ်များ စာပိုဒ်များ၏ အဓိပ္ပါယ် ပြန်ဆိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသော မေးခွန်းများကိုပင် ဝက်ဆိုက် စုံစမ်း ရေး ပုံစံတစ်ခုဖြင့် အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်ပါသည်။ ထို ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် မေးခွန်းများကို တုံ့ပြန်မှုပြုရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာကော်မတီသို့ ဆက်လက် ပေးပို့၍ တာဝန်လွှဲအပ်နိုင်ပါသည်။ ရှုပ်ထွေးသော လိုလားချက် များကို ဖြည့်တင်းရန် အကြံပေးအဖွဲ့ငယ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ထား နိုင်ပြီးပေး ရသောဝန်ဆောင်မှု အတွက် အခကြေးေ ငွ ကောက်ခံ သင့်ပါသည်။

တိကျတိုင်းတာမှုနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး လုပ် ငန်းများလည်း ဆောင်ရွက်နေသော အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်း အဖွဲ့များအတွက် သတင်းအချက်အလက် စင်တာသည် ဖုန်း ခေါ်မှုစင်တာ တစ်ခုသဏ္ဍာန်ကို ယူထားနိုင်ပြီး ယင်း စင်တာ သို့ဝင်သောဖုန်းခေါ်ဆို စုံစမ်းမှုများကိုဖောက်သည်မှ ရရှိလို သည့် ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအရ သင့်တော်သောဌာနသို့ လမ်းညွှန်နိုင်ပါသည်။၇.၃ စံချိန်စံညွှန်းရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ စံချိန်စံညွှန်းများသည် သတင်းအချက်အလက်မျှသာ မဟုတ်ပါ။ယင်းတို့သည်အတွေ့အကြုံရှိသည့်ဦးဆောင်အဆင့် ရှိသောနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများ၏ စစ်ထုတ်ယူထားသည့် Óဏ်ပညာကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ထို့ကြောင့် စံချိန်စံညွှန်း တစ်ခု၏တန်ဖိုးသည် တစ်ဆင့်ဖြန့်ချိပေးပို့မှု၏ အရင်းအတိုင်း တန်ဖိုး- ဆိုလိုသည်မှာ စာများရိုက်နှိပ်ထားသည့် စာရွက်၏ တန်ဖိုးသို့မဟုတ် ဖြန့်ချိမှုနှင့် စပ်ဆိုင်သော အခြား တိုက်ရိုက် ကုန်ကျစရိတ်-မျှသာမဟုတ်ဘဲ ၎င်းင်းက ကမ်းလှမ်း ထား သည့်လမ်းညွှန်နှင့်အကြံÓဏ်များ၏ တန်ဖိုးပါ ပါဝင်ပါသည်။ ယင်း အတွက်ကြောင့် စံချိန်စံညွှန်းများသည် ခြုံငုံသိရှိစေသည့် ယင်း တို့၏တန်ဖိုးနှင့်ကြိုးစားမှုကိုထင်ဟပ်သည့် အဆင့်အလျောက် ၎င်းင်းစံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ရိုက်နှိပ်မှုတွင် ပါဝင်သည့် ကုန် ကျစရိတ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ်အားလုံးအတွက် ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ စံချိန်စံညွှန်း စာရွက်စာတမ်းများရောင်းချမှုမှဝင်ငွေသည် ထုံးစံအားဖြင့်စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့တစ်ခုအတွက် အဓိက ငွေဝင် ရာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် ယင်းဝင်ငွေသည် စုစု ပေါင်းဝင်ငွေ၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပင် ရှိပါသည်။ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ် ခြင်းသည်အမျိုးသားဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်သော်လည်း စံချိန်စံညွှန်း စာ သားများ၏ တန်ဖိုးကို ထင်ဟပ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်း မှာပင် တတ်နိုင်သော ပမာဏ ဖြစ်မှုကိုလည်း ထည့်သွင်း တွက် ချက်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ အထူး သဖြင့် အမျိုးသား စံချိန်စံညွှန်း အဖွဲ့များသည် စံချိန်စံညွှန်းများ အား အလွန်နည်းပါးေ သာ ဈေးနှု န်း ဖြင့် (သို့မဟုတ်ပါက အခမဲ့ပင်)ရရှိနိုင်ရန် ဖိအားပေးမှုများကိုခုခံတွန်းလှန်သင့်ပါသည်။ ယင်းသို့ ဖိအားပေးမှုများသည် ၎င်း စံချိန် စံညွှန်းများ ဖန်တီးခဲ့သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို တန်ဖိုးမဲ့အောင် ပြု လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် စံချိန်စံညွှန်း စနစ် တစ်ခုလုံးရှိစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့များ၏ ဘဏ္ဍာရေးကို အနုတ်သဘော ထိခိုက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မီ နည်းပညာက မူရင်း အီလက်ထရောနစ် မူမှ စာရွက် စံချိန်စံညွှန်းမူများအဖြစ် ဝယ်လိုအားအပေါ် မူတည် ၍ ရိုက်နှိပ်နိုင်ခြင်းပြုနိုင်အောင် ခွင့်ပြုပေးထားပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုး ဆဲ နိုင်ငံအများတွင် ငွေလုံးငွေရင်းကုန်ကျစရိတ် အမြင်အရ ဤနည်းပညာကို ကျယ်ပြန့်စွာ မသုံးနိုင်သော်လည်း စံချိန် စံညွှန်းဝယ်လိုအားတိုးလာသည်နှင့်အမျှရိုက်နှိပ်ပြီး စံချိန်စံညွှန်း စက္ကူမူများ ထိန်းသိမ်းရသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ဖျက်သိမ်းရန် အတွက် စီးပွားရေး ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်လာပြီး ဝယ်လိုအားပေါ် မူတည်ပြီးရိုက်နှိပ်သည့် လမ်းကြောင်းကိုပိုမိုအလေးသာလာ ပါသည်။ ဝက်ဘ်စတိုးမှ တစ်ဆင့်ဝယ်ယူသည့် စံချိန်စံညွှန်း၏ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့်ဖြန့်ချိခြင်းတွင်လည်း အလား တူစဉ်းစားတွေးတော၍ အသုံးပြုလာပါသည်။ စံချိန်စံညွှန်းသာမက အချို့အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းများ သည် နည်းပညာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စာသားများကို လည်း ပေးနိုင်ပါသည်။ ယင်းနည်းပညာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မည်သူမဆို အားလုံးရရှိနိုင်ခြင်းရှိရမည့် ဥပဒေများကို ဖွဲ့စည်း သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ယင်းတို့ကို တစ်ခါတစ်ရံ အစိုးရ ကိုယ်စားအခမဲ့ သို့မဟုတ် အလွန်နည်းပါးေ သာ ေ ဈးနှု န်းဖြင့် ပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့သည် ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ကုန်သွယ်ရေးတွင် နည်း ပညာအတား အဆီးဖယ်ရှားရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားစုံစမ်းရေးဌာနတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းဆောင် တာများကို လည်းတွဲဖက် လုပ်ဆောင် ရသော နေရာများတွင် အထူးသဖြင့် ထိုသို့ပေးရခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှု ရှိပါသည်။ အခြား စံချိန်စံညွှန်းဖြန့်ဝေမှုနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များကို စီဒီရွန် နှင့် ဒီဗွီဒီမူ စသည့်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် ဘာသာရပ် နယ်ပယ်တစ်ခုအတွင်းရှိစံများကို တစ်ပေါင်းတည်းစုစည်း၍ သို့မဟုတ် စံချိန်စံညွှန်းအစုအပေါင်းများအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက် အောင်ပြုလုပ် ၍ ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ထိုထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန်  နည်းပညာမရှိသော အမျိုးသား စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့တစ်ခုသည် ကူးသန်းေ ရာင်းဝယ် ရေးအဖွဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ် အခြားစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့တစ်ခုနှင့် စာချုပ်အရ ရိုက်နှိပ်၍ေ ပးပို့ဖြန့်ဝေနိုင် ရန်(အခြားနိုင်ငံ အတွင်း တွင်ပင်) စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ထုံးစံအားဖြင့် ပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုသည် လက်ခံရရှိသည့်ရောင်းဈေးအနက် အမျိုး သား စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့မှ သဘောတူညီထားသော ကော်မရှင် ကို လျှော့၍ အမျိုးသား စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့သို့ လွှဲပေးရ မည် ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူပင် ဝယ်လိုအားနှင့် ဝင်ငွေရနိုင်သည့် ပမာဏအပေါ် အာမခံချက်ရှိသော နေရာများတွင်စံချိန် စံညွှန်းရောင်းချ ရန် အတွက် ဝက်ဘ်စတိုးနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ဖန်တီး ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုလည်း ကန် ထရိုက် ခွဲပေးနိုင်ပါသည်။ ၇.၄ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ   စံချိန်စံညွှန်းများ ဖြန့်ဖြူး ခြင်းနှင့်  ရောင်းချခြင်း မူဝါဒ သက်ဆိုင်သူများသည် အမျိုးသား စံချိန်စံညွှန်းသာမက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း များ၏ မိတ္တူပွားများ လိုအပ် သည်ကို သိရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖောက်သည်များအတွက် သင့်တော်သည့် ဈေးနှုန်း ကောက်ယူ၍ ယင်းစံများပေးရန်ကမ်းလှမ်းမှုပြုရန် အတွက် ချင့်ချိန်စဉ်းစားရပါသည်။ စံချိန်စံညွှန်းများ ရောင်းချဖြန့်ချိမှု စွမ်းရည်မရှိသော တိုင်း ပြည်များတွင်သက်ဆိုင်သူများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန် စံညွှန်းအဖွဲ့အစည်းသို့ ၎င်းင်းတို့၏စံချိန်စံညွှန်းမိတ္တူများရရှိရန် တစ်ခါတစ်ရံ တိုက်ရိုက် ချဉ်းကပ်ကြပါသည်။ISO တွင်ISOစံချိန်စံညွှန်းများကိုရောင်းချရေးအတွက်သမားရိုးကျရောင်းဝယ် ရေးမူဝါဒတစ်ခုရှိပါသည်။ ယင်းမူဝါဒသည် ISO အဖွဲ့ဝင်ကISOစံ၏မူရင်းထုတ်ဝေမှု သို့မဟုတ် လက်ခံကျင့်သုံးထား သည့် အမျိုးသားစံပုံစံဖြင့် ထုတ်ဝေမှုကို မိတ္တူပွား၍ ထုတ်ေ၀ ရောင်းချနိုင်မှုအခြေအနေ ခြုံငုံပါဝင်သည့် မူဝါဒဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမူဝါဒကိုISO POCOSAဟုခေါ်ဆိုပါသည်။  POCOSA၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သညISO စံများ အဖြစ်နိုင်ဆုံး ကျယ် ပြန့်စွာ ဖြန့်ဖြူးပေးရေးသေချာစေရန် ဖြစ်ရာ အဖွဲ့ဝင်များအား ကော်မရှင် ဖြတ်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေး၊ မူပိုင်ခွင့် ကာကွယ် ရေးနှင့်အမျိုးသား လက်ခံကျင့်သုံးရေး အတွက် ပြုမူ ရမ ည့် ကိစ္စ နှင့်ဆိုင်သော တာဝန်ဝတ္တရားများကို  ခွဲဝေချပေးထားခြင်းဖြစ် ပါသည်။ IEC  တွင်လည်း အလားတူ ရောင်းချရေးမူဝါဒရှိပါ သည်။IEC  ရိုက်နှိပ်မှုများကိုရောင်းချစေလိုသည့် ဖောက်သည် များသည် ၎င်းင်းတို့၏ ဒေသရှိ အမျိုးသားကော်မတီ၊ အမျိုးသား ကော်မတီ ကရောင်းချရေး တာဝန်ပေးအပ် ထား သည့် ဖြန့်ချိရာ နေရာကိုဖြစ်စေ ဂျနီဗာရှိ IEC  ဗဟိုကိုဖြစ်စေ ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။IEC  ဝက်ဘ်စတိုး တွင် ဖြန့်ချိခွင့်ရ သူများ၏ စာရင်းတစ်ခုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။၇.၅     စံချိန်စံညွှန်းများ မူပိုင်ခွင့် မူပိုင်ခွင့်မှာÓဏပစ္စည်း၏ ယေဘုယျနယ်ပယ်မှ အစိတ် အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ရင်းမှ မူရင်း ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ဖန်တီး၍ မှတ်သားထားသူ မည်သူမဆို မူပိုင်ခွင့်ကို ပိုင်ဆိုင် သူဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းအလုပ်တွင် မူပိုင်ခွင့်တည်ရှိရမည်ဟု ဆင်ခြင်ယူဆပါသည်။ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ များသည် ယင်းတို့၏စံများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံများမှ အမျိုးသား စံအဖြစ် ပြောင်းလဲထားသည့် စံများကိုမြင်သာသော မူပိုင်ခွင့် သင်္ကေတသတိပေးစာစသည့်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြင့် ကာကွယ်ရန် အကြံပြုထားသော်လည်း သဘောတရားအရ မူပိုင်ခွင့်မှာ အလိုအလျောက်ရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် ပုံသေကပ် ထား သည်ဖြစ်စေ၊ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်အမှတ်အသားပြုပြီးဖြစ်စေ ဖြေရှင်း ပြသရခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့မှာ မလိုအပ်ပါ။ISO အဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်သော အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့များသည် ၎င်းင်း၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောနယ်မြေတွင် ISO ၏ မူပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ် ရန် တာဝန်ရှိသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ ဥပဒေ အကြံပြုချက် များကို လိုအပ်ပါက ရယူသင့်ပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်၊ စံချိန်စံညွှန်း နှင့် အင်တာနက်ဟူသည့်ISO/IEC လက်ကမ်းစာစောင်တွင် ထိုသတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် တစ်သမတ် တည်းမရှိပါ။ စံချိန်စံညွှန်းတစ်ခုရှိ မူပိုင်ခွင့်မှာ ယင်းစံကို ဖန်တီး သည့် နေရာအပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲမှုရှိရာ သက်ဆိုင် သော ဥပဒေအရ ဂရုတစိုက် အကဲဖြတ်မှု ဆန်းစစ်မှုတစ်ခုလုပ် ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများမှာ ရှုပ်ထွေးပြီး တသမတ်တည်းမဖြစ် သော်လည်း ဘန်းကွန်ဗင်းရှင်း (၁၈၈၆) သို့မဟုတ် အသုံးဝင် သောလမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းများ ပါဝင်သည့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ကြီး၏ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဆိုင်သော Óဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာသဘောတူ စာချုပ် စသည့်အရေးကြီးသော အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ လက်နက်ကိရိယာများ ရှိပါသည်။