Main menu

Background

ဓာတ်မြေသြဇာဈေးနှုန်းများ

Mon, 09/13/2010 - 05:35 -- Anonymous (not verified)

 ဈေးကွက်တွင်းက ဈေးနှုန်းများပြည်တွင်းသုံး ဓာတ်မြေသြဇာအမိုျးမိုျး၏  ဒေသအသီးသီးရှိ ဈေးကွက် ပေါက်ဈေးများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် -    တိုင်း/ပြည်နယ်                 အမိုျးအစား                      ဈေးနှုန်း(ကျပ်/အိတ်)    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး                  (မာလာမြိုင်)                    ယူရီးယား(တရုတ်)ရွှေတောင်                       ၁၈၆ဝဝ                                    ယူရီးယား(တရုတ်)ကမ္ဘာလုံး                           ၁၈၅၀၀                                                                                        ယူရီးယား-ယူအေအီး                                  ၁၇၆ဝဝ                                    ပိုတက်(ကနေဒါ)                                          ၂ဝဝဝဝ                                           မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး   ယူရီးယား(တရုတ်)ရွှေတောင်                          ၁၇၈ဝဝ                                   တီဆူပါ GTSP ၄၆%                                      ၁၈၅ဝဝ                                   တီဆူပါ GSSP ၁၆%                                         ၈၂ဝဝ                                   တီဆူပါ GSSP၁၂%                                          ၇၅ဝဝ                                   ကွန်ပေါင်း(တရုတ်) ၁၅:၁၅:၁၅                        ၂၅ဝဝဝ                                   အာမို(ဒိုင်းမွန်းစတား)                                        ၄ဝဝဝဝတောင်ငူ                       ယူရီးယား-ပုလဲ(ယူအေအီး)                               ၁၈ဝဝဝ                                  ယူရီးယား (ရွှေတောင်-တရုတ်)                          ၁၈၅ဝဝ                                  ကမ္ဘာလုံး (တရုတ်)                                           ၁၈၅ဝဝ                                  ကုလားအုတ်-တရုတ်                                          ၁၈၅ဝဝတောင်ကြီး                   ယူရီးယား-ပုလဲ(ကမ္ဘာလုံး-တရုတ်)                        ၁၉၂ဝဝ                                 ယူရီးယား-ပုလဲ(ပန်းဖူး-တရုတ်)                            ၁၉၅ဝဝ                                 ယူရီးယား-ပုလဲ(ရွှေတောင်-တရုတ်)                       ၁၉၂ဝဝ                                 တီဆူပါ-(တရုတ်)   ၁၂%                                       ၈၅ဝဝ                                 တီဆူပါ-(တရုတ်)   ၁၆%                                        ၉၅ဝဝ                                 တီဆူပါ ၁၅:၁၅:၁၅  (တရုတ်)                               ၃၉၅၀၀                                                                       ပိုတက်(တရုတ်)                                                  ၁၉၀၀၀                                                                                 ဓာတ်ဆား (တရုတ်)                                            ၁၃၀၀၀မော်လမြိုင်                 ပုလဲ(သေး)(ရွှေတုံး ၄၆% တရုတ်)                           ၂ဝဝဝဝ                                ပုလဲ(သေး)(ရွှေပျား ၄၆% တရုတ်)                          ၂ဝဝဝဝ                                တီစူပါ (တရုတ်) သံကွင်း၄၆%                                 ၂ဝဝဝဝ                                တီစူပါ (တရုတ်) မျှား ၄၆%                                     ၁၉ဝဝဝ                                တီစူပါ (တရုတ်) မျှားကမ္ဘာ ၁၆%                              ၁ဝဝဝဝ                                ကွန်ပေါင်း(ထိုင်း-မြင်းပံျ) (၁၆ါ်၁၆ါ်၈)                        ၃ဝဝဝဝMIRT (MAPT)