Main menu

Background

ပြည်တွင်း ဆီဈေးနှုန်းများ(၁၅-၁-၂ဝ၁ဝ)

Tue, 01/19/2010 - 08:16 -- Anonymous (not verified)

                                                            ကျပ်/ပိဿာ                                     ပဲဆီ    နှမ်းဆီ    စားအုန်းဆီနေပြည်တော် (ပျဉ်းမနား)    ၃၂ဝဝ    ၃ဝဝဝ    ၂ဝဝဝရန်ကုန်                             ၃ဝဝဝ    ၂၇ဝဝ    ၁၈၂ဝမန္တလေး                            ၂၉ဝဝ    ၂၈၅ဝ    ၁၉၂ဝတောင်ငူူ                           ၂၉ဝဝ    ၂၉ဝဝ    ၂ဝဝဝမကွေး                              ၃ဝဝဝ    ၂၉ဝဝ    ၁၉ဝဝမုံရွာ                                 ၂၉၅ဝ    ၂၉ဝဝ    ၁၉၄ဝတောင်ကြီး                        ၃ဝဝဝ    ၂၆ဝဝ    ၂ဝဝဝစစ်တွေ                             ၃ဝဝဝ    ၂၈ဝဝ    ၂၂ဝဝ