Main menu

Background

ပြည်တွင်း ဆီဈေးနှုန်းများ(၂၂-၁-၂ဝ၁ဝ)

Thu, 01/28/2010 - 10:32 -- Anonymous (not verified)

                                                         ကျပ်/ပိဿာ                                                              ပဲဆီ    နှမ်းဆီ    စားအုန်းဆီနေပြည်တော် (ပျဉ်းမနား)        ၃၂ဝဝ    ၃ဝဝဝ    ၁၉၅ဝရန်ကုန်                             ၃ဝဝဝ    ၂၇ဝဝ    ၁၈၂ဝမန္တလေး                           ၂၉ဝဝ    ၂၈၅ဝ    ၁၉ဝဝတောင်ငူူ                          ၂၉ဝဝ    ၂၉ဝဝ    ၂ဝဝဝမကွေး                             ၃ဝဝဝ    ၂၈၅ဝ    ၁၉ဝဝမုံရွာ                               ၂၉၅ဝ    ၂၉၅ဝ    ၁၉၄ဝတောင်ကြီး                        ၃ဝဝဝ    ၂၆ဝဝ    ၂ဝဝဝစစ်တွေ                            ၃ဝဝဝ    ၂၈ဝဝ    ၂၂ဝဝ