Main menu

Background

ပြည်တွင်း ဆီဈေးနှုန်းများ(၂၉-၁-၂ဝ၁ဝ)

Tue, 02/02/2010 - 03:44 -- Anonymous (not verified)

                                                       ကျပ်/ပိဿာ                                  ပဲဆီ    နှမ်းဆီ    စားအုန်းဆီနေပြည်တော် (ပျဉ်းမနား)    ၃၂ဝဝ    ၃ဝဝဝ    ၂ဝဝဝရန်ကုန်                         ၃ဝဝဝ    ၂၉ဝဝ    ၁၈၂ဝမန္တလေး                        ၂၉ဝဝ    ၂၈၅ဝ    ၁၈၉ဝတောင်ငူူ                       ၃၁ဝဝ    ၃၁ဝဝ    ၂၁ဝဝမကွေး                          ၃ဝဝဝ    ၂၈၅ဝ    ၁၈၅ဝမုံရွာ                            ၂၈၇၅    ၂၉ဝဝ    ၁၉၂ဝတောင်ကြီး                     ၃ဝဝဝ    ၂၆ဝဝ    ၂ဝဝဝစစ်တွေ                         ၃ဝဝဝ    ၂၈ဝဝ    ၂၂ဝဝ